Bardzo dobre położenie komunikacyjne Ostródy powoduje, że miasto bardzo dynamicznie rozwija się gospodarczo.

Bardzo dobre położenie komunikacyjne Ostródy powoduje, że miasto bardzo dynamicznie rozwija się gospodarczo. Nie bez znaczenia jest również dobrze rozwinięty system telekomunikacyjny, bankowy oraz duże zasoby taniej siły roboczej o wysokich kwalifikacjach.

Czytaj więcej
Kultura w Ostródzie

Kultura w Ostródzie

W ostródzkim zamku mieszczą się miejskie Centrum Kultury, galeria, biblioteka oraz muzeum. Dom Kultury regularnie organizuje takie wydarzenia, jak Ostródzkie Międzynarodowe Lato z Folklorem, Dni Morza, Festiwal Ognia czy Koncerty na Ścianie.

Więcej
Historia zamku krzyżackiego w Ostródzie

Historia zamku krzyżackiego w Ostródzie

Ponad 700-letni Zamek krzyżacki w Ostródzie należy do jednej z największych atrakcji turystycznych miasta. Zwiedzimy w nim sale wystawowe oraz galerię, w której znajdują się list Napoleona, medal „Napoleon w Ostródzie” oraz obraz autorstwa Marie-Nicolasa Ponce-Camusa „Napoleon użycza łask mieszkańcom Ostródy”.

Więcej
Ostróda Letnia stolica Warmii i Mazur

Ostróda Letnia stolica Warmii i Mazur

Uznawana za jedną z najpopularniejszych miejscowości turystycznych i nazywana letnią stolicą Warmii i Mazur słynie z unikatowego w świecie Kanału Ostródzko-Elbląskiego, po którym „statki płyną po trawie”.

Więcej