Bardzo dobre położenie komunikacyjne Ostródy powoduje, że miasto bardzo dynamicznie rozwija się gospodarczo. Nie bez znaczenia jest również dobrze rozwinięty system telekomunikacyjny, bankowy oraz duże zasoby taniej siły roboczej o wysokich kwalifikacjach.

Z racji atrakcyjnego turystycznie otoczenia (Mazury Zachodnie) miasto i region odwiedzają corocznie liczne rzesze gości krajowych i zagranicznych, głównie z Niemiec. Istnieją tu bowiem znakomite warunki nie tylko do pracy, ale również do odpoczynku.

Ogólną powierzchnię gruntów miejskich można podzielić na następujące tereny:

  • tereny zielone, leśne, parki - 1,11 km2
  • powierzchnia wód - 2,63 km2
  • powierzchnia terenów zabudowanych - 3,72 km2
  • powierzchnia terenów niezabudowanych - 0,40 km2
  • powierzchnia użytków rolnych - 3,40 km2
  • powierzchnia innych terenów - 2,83 km2


(Fot. By Antekbojar - Praca własna, CC BY-SA 4.0)